Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij i nie pokazuj więcej.

        Aby posadzić swoje drzewo w "Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych" należy z zakładki KONTAKT wysłać informację na adres Nadleśnictwa Babki, podając:

  • krótki opis wydarzenia, na którego okoliczność zostanie posadzone drzewo;

  • tekst do umieszczenia na tabliczce okolicznościowej (tekst powinien być krótki, z sugestiami uwzględnieniem czcionki, kursywy, pogrubień itp.). Wzór tabliczki jest stały i jednakowy dla wszystkich, koszt jej wykonania to 70 zł;

  • dane do wystawienia faktury VAT lub rachunku;

  • termin sadzenia (w zakładce AKTUALNOŚCI podane są planowane terminy sadzenia drzewek);

  • numer telefonu do kontaktu;

        Skontaktujemy sie z Państwem i poinformujemy czy i kiedy będziecie mogli posadzić swoje drzewo.

        Osoba sadząca ponosi koszt wyprodukowania tabliczki okolicznościowej - 70 zł, które należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Babki:

        PKO BP  93 1020 4027 0000 1902 1508 0360.

        Treść tekstu na tabliczkę, wraz z potwierdzeniem zapłaty należy przesłać do nadleśnictwa z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

        Sadzonymi drzewkami są dęby (gatunków rodzimych).

        Powierzchnia znajduje się na terenie Leśnictwa Łękno. Dojazd znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT.

        "Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych" jest miejscem dla upamiętniania ważnych, pozytywnych wydarzeń w życiu osobistym np.: zawarcia związku małżeńskiego, rocznicy ślubu, urodzenia dziecka, sukcesu osobistego, spotkania okolicznościowego itp. Pod drzewkiem można zakopać przesłanie dla przyszłych pokoleń w postaci: listu, zdjęć, dokumentów upamiętniających wydarzenie, kodu DNA itp., umieszczonych w zalakowanej butelce (przygotowanej we własnym zakresie). Do każdego posadzonego dębu Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki wystawia certyfikat zawierający podstawowe informacje o posadzonym drzewie wraz z jego współrzędnymi geograficznymi. Sadzonki przekazuje nieodpłatnie nadleśnictwo.

Zapraszamy!


Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W LESIE NOWOŻEŃCÓW i DRZEW OKOLICZNOŚCIOWYCH

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki  z siedzibą w Babki 2, 61-160 Poznań. 

2) Pani/Pana dane osobowe w postaci …………………………………………………………………………………..¹

(np. imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania) przetwarzane będą w celu umieszczenia ich na tabliczce okolicznościowej w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych  w miejscowości Zwola.    

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne 

5) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej http://www.babki.poznan.lasy.gov.pl  oraz w siedzibie Nadleśnictwa. 

 

…………………………………………..

       /podpis/

 

 

…………………………………………..

      /podpis/

 

’ Wyrażam zgodę*  ’ nie wyrażam zgody* na  wykorzystanie  mojego wizerunku w postaci zdjęcia okolicznościowego wykonanego  podczas sadzenia drzewka i umieszczenia go  na stronie www.babki.poznan.lasy.gov.pl/ zakładka lasnowozencow.pl lub ………………………………….˛

’ Wyrażam zgodę*  ’ nie wyrażam zgody* na  umieszczenie pod drzewkiem, poprzez ich zakopanie,  moich danych osobowych w postaci ł (np. zapisy bądź dokumenty  w dowolnej postaci z danymi osobowymi, zdjęcia, kod DNA) w zalakowanej butelce/pojemniku przygotowanym  we własnym zakresie

 

 

 

*  Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru